கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Sunday, October 19, 2008

எடை கூடிய மனிதர் காதலில்

World's Heaviest Man 1225 Pounds
World's Heaviest Man tells the story of 1,225lb (85.5 stone or 555 kgs) Manuel Uribe of Monterrey, Mexico and his battle to lose weight and save his own life. If Manuel succeeds in getting down to his optimum weight of 220 lbs (15.5 stone or 100 kg) he may just rewrite medical history.
Manuel "Meme" Uribe, 42, kisses his girlfriend Claudia Solis , in Monterrey. Manuel, who is the world's heaviest living man according to Guinness, has one wish for his upcoming 43th birthday; to be able to walk with his fiancée

Post a Comment
.