கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Wednesday, December 17, 2008

யார் யாரோ ஏவலில்

என் கால்கள்,
ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறது
ஒரு ஓட்டப்பந்தைய வீரனின்
வேகத்தைப் போல்!

என் கைகள்,
எழுதிக்கொண்டேயிருகிறது
ஒரு பரீட்சாத்தியின்
ப்ரீட்சையைப் போல!

என் மனம்,
தேடிக்கொண்டேயிருக்கிறது
ஒரு தாயின்
பாசத்தைப் போல!

என் மூளை,
சிந்தித்துக்கொண்டேயிருகிறது
ஒரு விஞ்ஞானியின்
புதிய கண்டுபிடிப்புப்போல!

என் உடல்,
உழைத்துக்கொண்டேயிருக்கின்றது
ஒரு இயந்திரத்தின்
சக்கரத்தைப் போல!

என் கால்களும், கைகளும்,
மனமும், மூளையும், உடலும்
ஓய்வின்றி இயங்கிக்கொண்டேயிருகின்றது
யார் யாரோ ஏவலில் மரணம் வரை'....

திரு.மை.பன்னீர்செல்வம்
நூல்- சில முகங்களும் பல முகமூடிகளும்.
Post a Comment
.