கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Wednesday, December 24, 2008

இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள்

கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுதுகண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்


கிறிஸ்துமஸ் ' என்சொலகிறிஸ்ட்டஸமஸ்ஸஅல்லதகிறிஸ்ட்ஸமாஸஎன்சொல்லிலிருந்ததானபிறந்திருக்வேண்டுமஎன்பதும், கிறிஸ்தவ‌ர்க‌ள் முதனமுதலாகிறிஸ்துமஸவிழாவைககொண்டாடத் துவங்கியதரோமாபுரி நாட்டிலகிறிஸ்தமரித்பிறககி.பி. 336ஆமஆண்டில்தானஎன்பதபெரும்பாலாவரலாற்றஆய்வாளர்களினமுடிவு.

பைபிளிலஎந்இடத்திலும் இயேசகிறிஸ்தபிறந்தேதியைபபற்றிஎந்தததகவலுமஇல்லாததும், 'பாவப்பட்மக்களமீட்டெடுக்இறைவனினதிருமகனவசந்தகாலமதோன்றும்போதஇந்மண்ணுலகிலமகனாகபபிறப்பார், ' என்வேவசனங்களசற்றுககுழப்பத்தைததந்தாலும், 'நடு‌ங்குமகுளிரிலஎங்குமதங்இடமகிடைக்காமலசூசையுமமரியாளுமஊரினஒதுக்குப்புறமாக இருந்ஆடு மாடஅடைக்குமகொட்டிலபக்கமதங்நேரிட்டது... ' என்வேவசனங்களஅலசி ஆராயப்பட்டநான்காமநூற்றாண்டிலகிறிஸ்தவததேவாலயங்களஒன்று கூடி இயேசகிறிஸ்தபிறப்பகொண்டாடுகிவிழாவாஇந்நாட்களமாற்றிவிமுடிவசெய்தஅறிவித்தன!

முதனமுதலிலகிறிஸ்துமஸ் ஜனவரி 6ஆமதேதி கொண்டாடப்பட்டதாபழைஜூலியனநாட்காட்டி குறிப்புக்களதெரிவிக்கின்றன. ரோமாபுரி நாட்டினஅதிகாரப்பூர்வமாவிடுமுறதினமாகவும் A.D.534 ( Anno Domini என்றால் In the year of the lord ) லிருந்தஅனுசரிக்கப்பட்டதாகவுமபின்னரகிரகோரியனநாட்காட்டிப்படி 1743லிருந்தடிசம்பர் 25ஆமதேதிக்கமாற்றப்பட்டதாகவுமவரலாற்றுககுறிப்புகள் அறிவிக்கின்றது. இந்நாளஅதிகாரப்பூர்வமாஅறிவித்தவரஅன்றைபோப்பாண்டவர் ஜூலியஸ் I ஆவார்.

தகவல்:http://tamil.webdunia.com/miscellaneous/webduniaspecial08/christmas08/0812/24/1081224040_1.htm
Post a Comment
.