கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Friday, February 13, 2009

காதல்


காதல்
ஒரு கடல்
நீந்திகடந்தவர்கள்
இன்பப்டுகிறார்கள்
மூழ்கி கவிழ்ந்தவர்கள்
துன்பப்ப்டுகிறார்கள்.
ஆயினும்
ஆயிரம்
கனவுகளோடு
ஆயிரம்
இதயங்கள்
அதன்
கரையினில்....

காதல் வாழ்க!!!
காதலர்கள் வாழ்க!!!

- சானா.கலை
இராகலை
Post a Comment
.