கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Monday, February 16, 2009

வாழ்த்துக்கள்எத்தனை
விடியல்கள்
உன்னை
ஏமாற்றின?

ஒவ்வொரு
விடியலிலும்
எதிர்ப்பார்ப்பு?

இன்றாவது
கிடைக்குமா
ஓர்
நற்ச்செய்தி
என்ற ஏக்கங்கள்
எத்தனை

பல பொழுதுகள்
கழிந்தாலும்
மனம் தளராத‌
என்
தோழிக்கு
இன்று
கிடைத்ததாம்
தேங்கியிருந்த‌
தொழில் நியமனம்.

உன் திறமையுடன்
பொறுமை சேர்ந்ததால்
காலம் கனிந்தது!!
வெற்றி உன்வசமானது!!

வாழ்த்துக்கள் தோழியே
இனி உன்
காலம் பொற்காலமாகட்டும்.

- சானா.கலை
இராகலை
Post a Comment
.