கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Tuesday, October 14, 2008

உலகிலே மிக மெல்லிய கணினி எலி (மெளஸ்)

* Dimensions:
o when flat: 9.4 x 5.3 x 0.5 cm / 3.7 x 2 x 0.1 inch (length
x width x height)
o when Active: 10 x 5 x 3 cm / 4 x 2 x 1 inch (length x width
x height)
* Weight: 43 Gram +/- 10%
* Interface standard : USB
* Cable Length : 65 cm / 25.5 inch, Manually retractable into the body
* Buttons: 2 buttons (Left & Right)
* Wheel: Touch scroll wheel
* Resolution: 800 DPI

Post a Comment
.